förståelse ackord och skalor ackord

Om vi ??vill förstå hur låtarna är gjorda eller för den delen, hur ackordföljder görs måste vi förstå deras relation till nycklar

Förhoppningsvis ni alla har hört talas om tonarter – några låtar stanna inom en nyckel, andra flyttar därifrån.

Först måste vi förstå hur en nyckel består.

Här är den stora omfattningen av C

c – d – e – f – g – a – b – c

Trevligt och enkelt som vi inte har fått någon vassa eller lägenheter.

Nu, för att göra ett durackord vi tar den första, tredje och femte anmärkning av de större skala för att få durackord. Så för att få ett C-durackord vi tar första tonen (C) den tredje (E) och femte (G)

Vi kan faktiskt göra detta med varje del av den stora skalan. Detta kallas även harmonisera de större skala.

Här är där du behöver veta alla dina nycklar – Om vi ??tar den andra graden av C-durskalan – D. Låt oss ta den första, den tredje och den femte i C-dur skala men börjar på tonen D. Detta ger oss D – F och A.

Om du vet att dina nycklar du ska veta att i tonarten D finns två vassa – F # och C #

Detta innebär att om ovanstående ackord var en D-durackord vi inte skulle ha en F men ett F #. Här använder vi vår teori kunskap – vi vet att för att skapa ett mollackord vi tar den första, tillplattade tredje och den femte eller en större skala. Detta skulle vara D – F – A. Detta innebär att bygga ett ackord off av andra graden i en större skala kommer att resultera i ett mollackord.

Om vi ??fortsätter att göra detta med varje not du kommer att tycka att ackorden träna så här –

större – minor – moll – stora – större – moll – minskad

Spela igenom ackorden och du kommer att märka att det kommer att låta som om du spelar den stora skalan, men i ackord.

Spela dessa ackord och kolla upp det.

c – dm – em – f – g – am – bdim – c

Om en låt skriven enbart i tonarten C så skulle det bara använda ovanstående ackord. Naturligtvis kan utökas till 7: e ackord som vi kommer att göra en annan gång.

Oavsett tangent du väljer formeln förblir densamma så det är viktigt att komma in i ditt huvud:

stor liten liten stor stor liten minskat.

Vi märka dessa ackord med romerska siffror så att de kan införlivas i valfri tangent du gillar väldigt lätt.

I – II – III – IV – V – VI – V11 – i

Så nu vet du – om f någon sagt till dig att spela I – IV – V progression i tonarten C så skulle du spela C – F – G

Jag hoppas att detta är vettigt – det finns mycket mer att lära om detta som jag kommer att gå in –