sorgemusik hitta rätt låt

Begravning musik kan vara ett utmärkt sätt att verkligen fånga essensen och andan i din älskade. Även brukar spelas mjukt, kan musiken på en begravning forma också ceremonin genom att påminna sörjande av den typ av person som de har förlorat. Musik kan framkalla starka minnen, känslor och tankar i goda tider.

välja sorgemusik
På grund av detta är det viktigt att begravning musik inte har valts ut slumpmässigt. Arrangörer bör försöka plocka låtar som är lämpliga. Många familjer frågar en minister eller musikdirektör för rådgivning inom detta område. Även om det är inte ovanligt att steg bort från mer vanliga eller traditionella låtar, är det viktigt att du vet varför du väljer en icke-traditionell sång. Du kan även behöva förklara låtvalet till de sörjande, speciellt om det verkar för en vanlig människa att vara en komplett avvikelse från normen.

Traditionella låtar som valts för begravningar är oftast klassisk, religiös, eller mjuk och dystra. Ofta är dessa låtar med få eller inga ord. De traditionella religiösa sånger är vanligtvis psalmer eller sånger som tillflyktsort förts vidare genom olika generationer. Dessa sånger har typiskt ett budskap om hopp och liv-eviga, som talar till både den avlidne och de sörjande på tjänsten.

Om du söker en mer personlig låtvalet över en mer traditionell uppsättning då du behöver prata med de som ligger närmast den avlidne. Även om du kanske vill be en förälder eller en make, kan det även vara en bra idé att börja med en bror, syster eller god vän som kan erbjuda ett bredare urval av sånger, sådana som den avlidne kan ha uppskattat vid en mycket yngre ålder.

sorgmarschen
En annan viktig aspekt på begravning musik är de låtar som spelas under begravningen mars. En sorgmarsch kan hänvisa till precession familjemedlemmar när de kommer in i kyrkan, när de går förbi kistan, när de går ut ur kyrkan, eller som kistan tas bort från kyrkan. Det är allmänt utvalda låtar för marschen. Dessa musikstycken förmedla vanligtvis somberness och sorg för tillfället.

gravesite musik
En del familjer väljer också att spela musik på gravplats. Musiken på gravplats brukar spelas som människor anländer och lämnar ceremonin. Vissa familjer har också en familjemedlem eller vän sjunga eller spela en låt här som ett sista farväl hyllning. Här skulle det vara en bra idé att få idéer låtvalet från ministern ger över gravplats ceremonin, begravningen regissör, ??eller dirigenten för din kyrka. Oftast är icke-traditionella sånger spelade på gravplats tjänsten om de kommer att spelas. Men, återigen, bör resonemanget bakom det förklaras.

Även om det finns många låtar för begravningar som du kan välja, de två huvudkategorierna för begravning musik är traditionella och personliga. Många gånger de organisera begravningen väljer begravningen musik genom att ta de sörjande i beaktande endast. Men begravningen musik är tänkt att verkligen skina ett ljus på det liv som var förlorat, deras väsen, deras personlighet, och alla skäl till varför så många människor älskade dem.

~ Ben anton, 2008