pianolektioner berikar ett barns liv

Bör föräldrar skriva in sina barn i pianolektioner? Vilka är fördelarna? Kommer lektionerna vara värt investeringen?

Föräldrar kan vara säker på att lektionerna kommer att vara värt investeringen eftersom det finns många fördelar från att lära sig spela instrumentet. Alla typer av barn kan dra nytta av pianolektioner. Här är några kvaliteter och fördelar som kommer från att lära sig spela piano:

Intellektuell utveckling: Många studier har visat att barn inskrivna i lektionerna visar förbättring i minne, matematiska färdigheter och övergripande skolastiska förmåga. Att lära sig läsa noter liknar lära sig ett främmande språk, medan på samma gång musiken lär fraktioner, förhållanden och proportioner. Alla de kunskaper som lärs ut i att läsa musik och spela piano införliva många av barnets andra lärande områden.

Självförtroende: Som barn fortsätter med lektioner och förbättrar i sin musik förmåga, de får självförtroende av att ha fått en annan svår färdighet. Barn lär sig också att tygla sina nerver och agera självsäkert som de utför i skälen. Denna förmåga att komma upp inför andra och utför blir värdefull senare i livet när man presenterar projekt i skolan, tala inför publik, intervjua för jobb, eller göra affärer förslag.

Disciplin: Barn lär sig att praktiken är nödvändigt att förbättra. Och om de kan lära sig att motivera sig att träna tangentbordet, kan de bli bättre på att disciplinera sig att arbeta hårdare i skolan eller i sitt jobb för att lyckas.

Self-expression: Blyga barn kan få utlopp i musik för att uttrycka sina känslor öppet. Hyper barn kan också finna spelar på instrumentet ett utlopp för att kanalisera sin energi till något givande.

Samordning: Att lära sig spela piano kräver barnen att koncentrera och samordna båda händerna samtidigt medan du läser vidare i musiken. Det finns många yrken och fritidsintressen som kräver denna typ av fingerfärdighet såsom kirurgi, tandvård, sömnad, sportar, snickeri, etc.

Engagemang: Att lära sig att spela upprätt tar tid och engagemang. Även föräldrarna brukar behöva tvinga sina barn att öva i början, barnen lär sig så småningom att åta sig att förbättra. De lär sig att för att lyckas de behöver uthållighet och vara engagemang.

Sund konkurrens: Inte alla konkurrerande barn är atletisk men ändå behöver fortfarande möjlighet att delta i sund konkurrens. Det finns piano tävlingar på lokal, delstatlig och nationell nivå. Skickliga spelare kan även kvalificera sig för stipendier till skolor.

Värdering för konsterna: Ge barnen möjlighet att spela piano i unga år bidrar bredda sin uppskattning för musik och introducerar dem till konst i världen.

Starkt musikalisk grund: Pianolektioner lära ut grunderna i musik, läsa noter, terminologi och teknik. Efter att lära sig spela piano, kan barnen flytta till andra instrument med lätthet.

Väl avrundad Karaktär: Barn som är inskrivna i musiklektioner tillsammans med skolan och andra fritidsaktiviteter lär sig att hantera sin tid och lägga olika erfarenheter till sin repertoar. Lektionerna bidra till att skapa en väl avrundad individ.

Blyga barn kommer att lära sig själv uttryck och självförtroende, kommer ungraceful barn lär sig koordination, kommer konkurrenskraftiga barnen trivs, kommer hyper barn lär sig koncentration, och barn som ger upp lätt lär disciplin och engagemang. Alla barn är olika, men oavsett deras disposition, kommer de att gynnas pianolektioner.